กระเช้าดอกไม้สด – แห้ง ราคา 2,000 บาท ขนาดใหญ่ ดอกไม้ที่นิยมใช้ กุหลาบนอก คเนชั่น ลิลลี่ ยิบ โรเซนทัส ทานตะวัน มัม คัตเตอร์ เน้นดอกไม้ได้ ลูกค้าสามารถเลือกรูปทรงได้ตามต้องการหรืออยากให้ทางเราจัดตามแบบที่ท่านเลือกมา สินค้าดอกไม้เพิ่มตามราคาที่ลูกค้าจำกัดอย่างเหมาะสม