กระเช้าดอกไม้สด – แห้ง ราคา 1,000 บาท ขนาดเล็กมาตรฐาน ดอกไม้ที่นิยมใช้ กุหลาบ คเนชั่น เยียบีล่า คัตเตอร์ ลูกค้าสามารถเลือกรูปทรงได้ตามต้องการหรืออยากให้ทางเราจัดตามแบบที่ท่านเลือกมา สินค้าดอกไม้เพิ่มตามราคาที่ลูกค้าจำกัดอย่างเหมาะสม