กระเช้าดอกไม้สด – แห้ง ราคา 1,800 บาท ขนาดใหญ่พิเศษ ดอกไม้ที่นิยมใช้ กุหลาบนอก คเนชั่น ลิลลี่ ยิบโซ สวอนแพน สแตติส โรเซนทัส ทานตะวัน สเตย์ เน้นดอกไม้ได้ ลูกค้าสามารถเลือกรูปทรงได้ตามต้องการหรืออยากให้ทางเราจัดตามแบบที่ท่านเลือกมา สินค้าดอกไม้เพิ่มตามราคาที่ลูกค้าจำกัดอย่างเหมาะสม