ช่อดอกกุหลาบ ราคา 3,000 บาท (ส่งฟรี) ช่อกลางพิเศษ ช่อดอกกุหลาบ 50 ดอก