ช่อดอกไม้สด ราคา 1,000 บาท (ส่งฟรี) ช่อเล็กมาตรฐาน ดอกไม้ที่นิยมใช้ กุหลาบ คเนชั่น ลิลลี่ ยิบโซ สามารถเน้นสีได้ตามที่ลูกค้าชอบ ทั้งดอกไม้และสีกระดาษต่างๆ สามารถเลือกเป็นช่อกลม หรือ ช่อยาว ตามที่ลูกค้าต้องการสินค้าดอกไม้เพิ่มตามจำนวนราคาที่ลูกค้าจำกัดอย่างเหมาะสม