แจกันดอกไม้สด – แห้ง ราคา 1,500 บาท ขนาดกลางดอกไม้ที่นิยมใช้ กุหลาบ คเนชั่น เยียบีล่า คัตเตอร์ มัม ลิลลี่ สแตติส คัตเตอร์ ลูกค้าสามารถเลือกรูปทรงได้ตามต้องการหรืออยากให้ทางเราจัดตามแบบที่ท่านเลือกมา สินค้าดอกไม้เพิ่มตามราคาที่ลูกค้าจำกัดอย่างเหมาะสม