พวงหรีดดอกไม้สด ราคา 900 บาท (ส่งฟรี) เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซ.ม. ดอกไม้ที่นิยมใช้–เบญจมาศ, มัม, เยียบิล่า, คาเนชั่น, คัตเตอร์, (ดอกไม้บางชนิดอาจถูกปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลให้เหมาะสมกับราคาที่ท่านเลือก)