พวงหรีดดอกไม้สด ราคา 3,500 บาท (ส่งฟรี) เส้นผ่าศูนย์กลาง 135 ซ.ม. ดอกไม้ที่นิยมใช้ – เบญจมาศ, มัม,คาเนชั่น, ฝักบัว, ดอกทานตะวัน, ไฮเดรนเยีย, สเตย์,สวอนแพน, ลูกตีนเป็ด, คัตเตอร์, ลิลลี่ฯลฯ (ดอกไม้บางชนิดอาจถูกปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลให้เหมาะสมกับราคาที่ท่านเลือก)