พวงหรีดดอกไม้สด ราคา 2,000 บาท (ส่งฟรี) เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 ซ.ม. ดอกไม้ที่นิยมใช้ – เบญจมาศ, มัม, เยียบิล่า, หน้าวัว, กล้วยไม้แวนด้า, สวอนแพน, คัตเตอร์, สแตติส, ลิลลี่ฯลฯ (ดอกไม้บางชนิดอาจถูกปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลให้เหมาะสมกับราคาที่ท่านเลือก)