พวงหรีดดอกไม้สด ราคา 1,500 บาท (ส่งฟรี) เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซ.ม. ดอกไม้ที่นิยมใช้ – เบญจมาศ, มัม, เยียบิล่า, คาเนชั่น, คัตเตอร์, สแตติส, ลิลลี่ (ดอกไม้บางชนิดอาจถูกปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลให้เหมาะสมกับราคาที่ท่านเลือก)